Informacja

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim, przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod sezonowe punkty handlowo-usługowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 015 822-65-70 wew. 210, 218.    

Mapa punktów znajduje się tutaj -> mapa.