Web Content Accessibility Guidelines
Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki

Plaża nad Jeziorem Tarnobrzeskim w brajlu

Plaża nad Jeziorem Tarnobrzeskim w brajlu

Na terenie jeziora zamontowano osiemnaście planów tyflograficznych z przeznaczeniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Tablice mają na celu pomoc w orientacji przestrzeni plaży oraz budynków znajdujących się w jej obrębie. 

Przewodnik powstał w ramach projektu „Tarnobrzeg otwarty dla turysty z dysfunkcją narządu wzroku”. Dowodzimy, że to nie tylko chwytliwe hasło. Inwestujemy w infrastrukturę nad jeziorem, by zapewnić jak największy komfort wypoczywającym tu osobom. Tylko w tym roku oddaliśmy do użytku odwiedzających Jezioro Tarnobrzeskie drogi, ścieżki rowerowe, parkingi, toalety, budynki pod usługi gastronomiczne, altany grillowe, place zabaw. Obecnie pozyskaliśmy kolejną dotację i już przygotowujemy się do nowych inwestycji. Dbamy jednocześnie o to, by jezioro wraz z powstającymi tu atrakcjami było przyjazne dla każdego. To już nie tylko troska o przystosowanie obiektów dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Jesteśmy przygotowani także na przyjęcie turystów, którzy otaczający świat odbierają innymi niż wzrok zmysłami. Osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome i słabowidzące, coraz odważniej uczestniczą w życiu publicznym, podejmują pracę, ale też coraz chętniej podróżują, korzystają z atrakcji, które jeszcze do niedawna były dla nich niedostępne. Dzięki takim udogodnieniom, jak zainstalowane właśnie nad jeziorem plany tyflograficzne, osoby niewidome będą w stanie samodzielnie poruszać się w przestrzeni miejskiej plaży - mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek i zaprasza nad Jezioro Tarnobrzeskie.

 

 Plany tyflograficzne to zamontowane na odpowiednej wysokości i pod odpowiednim nachyleniem specjalne tablice, na których kontury rysunków oznaczono wypukłościami, a opisy i legenda zapisane zostały w brajlu. Dzięki tym wypukłościom osoby z dysfunkcją wzroku, za pomocą dotyku, poznają rozmieszczenie elementów infrastruktury. Z kolei dzięki legendzie i opisom przedstawionym w alfabecie Braille’a mogą dowiedzieć się, co znajduje się w konkretnym budynku. Plany tyflograficzne w sposób uproszczony przedstawiają osobom niewidomym przestrzeń, w której się znajdują, dostarczając wiedzy o najważniejszych jej elementach. Plany zainstalowane nad Jeziorem Tarnobrzeskim zaprojektowano w porozumieniu i we współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, by mieć pewność, że spełnią swoją rolę. Z uwagi na zastosowanie piktogramów będą pomocne również osobom, które nie znają języka polskiego.

Tarnobrzeg był jednym z pierwszych miast, które wydały przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących. Teraz przyszła pora na jezioro.

Plany tyflograficzne na terenie jeziora wykonano w oparciu o zadanie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega   poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” - etap I. Koszt tablic oraz ich montaż wyniósł 105 tys. zł netto.


 


 


 

 

Plaża nad Jeziorem Tarnobrzeskim w brajlu
Plaża nad Jeziorem Tarnobrzeskim w brajlu
Plaża nad Jeziorem Tarnobrzeskim w brajlu