Web Content Accessibility Guidelines
Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki

W Jeziorze Tarnobrzeskim są siarczkowe i jodkowe wody lecznicze

Badania przeprowadzone przez ekspertów z krakowskiej AGH potwierdziły stałość składu chemicznego wód podziemnych z otworu pokopalnianego (O-22) usytuowanego w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego, w granicach administracyjnych gminy Nowa Dęba.  W raporcie końcowym z badań wskazano, że we wszystkich seriach pomiarowych, pobieranych od kwietnia do listopada 2021, oznaczone stężenia poszczególnych składników jednoznacznie wskazują na możliwość określenia badanych wód jako wody lecznicze, mineralne swoiste o charakterze chlorkowo-sodowym: siarczkowe i jodkowe.

– Wyniki badań wprawdzie potwierdziły stałość składu chemicznego wód podziemnych, co jest istotne w kontekście ewentualnego wykorzystania wód podziemnych do celów leczniczych, jednak póki co, jeszcze niczego nie przesądzają. Jesteśmy dalecy od hurraoptymizmu. Jeśli okaże się, że podziemne złoża są szansą na dołączenie Tarnobrzega do grona miast uzdrowiskowych, będziemy oczywiście w tym kierunku prowadzić politykę rozwoju miasta. Jednak wyniki wykonanych badań wciąż nie dają stuprocentowej pewności – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Jak bowiem zaznaczają w raporcie z badań wykonujący je eksperci „otrzymane rezultaty są specyficzne dla określonej lokalizacji, czyli dotyczą wyłącznie wód podziemnych pobranych z otworu O-22.” Dalej, by nie zapędzać się zanadto w planach wykorzystania tych wód, podkreślają: „nie można ich wykorzystać bezpośrednio dla charakterystyki wód z innych otworów, nawet gdyby miały być zlokalizowane w sąsiedztwie badanego otworu”. Tyle nauka. Jednak badający podziemne wody geolodzy, całkowicie szansy na uzdrowiskowe inwestycje nie przesądzają. W tym samym raporcie dodają bowiem: „Tym niemniej doświadczenie wskazuje, że w nieodległych lokalizacjach, otwory ujmujące utwory geologiczne tego samego charakteru i wieku, w podobnym przedziale głębokościowym, cechują się wodami o zbliżonych właściwościach”.

Badania wód podziemnych z otworu w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego mające na celu ustalenie stałości ich składu chemicznego przeprowadzali eksperci z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie na zlecenie miasta. Badania przeprowadzano w roku 2021. By nie generować kosztów związanych z wykonaniem otworu geologicznego pomiary wykonywano w pozostałym po kopalni otworze O-22. Jakie będą kolejne kroki miasta po otrzymaniu raportu z badań?

 Teraz, gdy potwierdzono stabilność składu chemicznego wód podziemnych zlecimy wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód siarczkowych w utworach neogeńskich. Wykonanie projektu to nasz plan na ten rok – mówi prezydent Bożek.

Kolejne kroki, jakie będzie musiało podjąć miasto, to wykonanie otworu wraz planem ruchu zakładu  wykonującego roboty geologiczne. Termin realizacji tego etapu, z uwagi na wysoki koszt prac, uzależniony będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Konieczna będzie też zmiana Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie możliwości eksploatacji wód siarczkowych jako kopaliny. W dalszej kolejności poprzedzone uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia postępowanie koncesyjne przez przedsiębiorcę/inwestora, a następnie utworzenie zakładu górniczego.