Web Content Accessibility Guidelines
Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki
7,747

Parkowanie

Parkowanie nad jeziorem jest darmowe. Opłaty pobierane są natomiast za wjazd na teren akwenu - w sezonie letnim. 

Opłata wynosi 10,00 zł. Można ją uiścić w jednym z 10 biletomatów usytuowanych wzdłuż ulicy Plażowej i Żeglarskiej. Płatności w urządzeniach do poboru opłat można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM. Opłaty można także wnosić korzystając jedynie z telefonu, poprzez jedną z 4 aplikacji: MobiParking, Pango, mPay lub ePark. Opłata za wjazd obowiązuje zmotoryzowanych użytkowników terenów nad jeziorem we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do 18.00. Kontrole opłat prowadzone są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, a osoby które jej nie dokonają będą dodatkowo narażone na koszty związane z egzekucją opłaty wjazdowej.

Obecnie nad Jeziorem utworzonych jest prawie 2 500 miejsc parkingowych wzdłuż ulic Żeglarskiej (w lewo od wjazdu) i Plażowej (w prawo od wjazdu). Wzdłuż drogi zlokalizowanych jest także kilka parkingów. Wjazd na każdy z nich jest oznaczony.