Web Content Accessibility Guidelines
Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki
965

Parkowanie

Parkowanie nad jeziorem jest darmowe. Opłaty pobierane są natomiast za wjazd na teren akwenu. 

Opłata wynosi 10,00 zł. Można ją uiścić w jednym z 10 biletomatów usytuowanych wzdłuż ulicy Plażowej i Żeglarskiej. Płatności w urządzeniach do poboru opłat można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM. Opłaty można także wnosić korzystając jedynie z telefonu, poprzez jedną z 4 aplikacji: MobiParking, Pango, mPay lub ePark. Opłata za wjazd obowiązuje zmotoryzowanych użytkowników terenów nad jeziorem we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do 18.00. Kontrole opłat prowadzone są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, a osoby które jej nie dokonają będą dodatkowo narażone na koszty związane z egzekucją opłaty wjazdowej.

Obecnie nad Jeziorem utworzonych jest prawie 2 500 miejsc parkingowych wzdłuż ulic Żeglarskiej (w lewo od wjazdu) i Plażowej (w prawo od wjazdu). Największe parkingi znajdują się obok wjazdu na teren jeziora, w połowie drogi do Mariny (na wysokości kąpieliska) i przy Marinie. Natomiast przy ulicy Plażowej jeden parking zlokalizowany jest obok toalet, a  drugi nieco dalej.