Web Content Accessibility Guidelines
Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki

Miejsca wykorzystywane do kąpieli - niezbędne informacje

W sezonie letnim 2021 nad Jeziorem Tarnobrzeskim działają dwa miejsce wykorzystywane do kąpieli. Po jednym na plaży "A" i plaży "B". Teren kąpielisk został wygrodzony bojami. Bezpieczeństwa osób korzystających z wody strzegą tutaj ratownicy - siedem dni w tygodniu, od godziny 10 do 18.  

Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli

1.    Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce wykorzystywane do kąpieli „Jezioro Tarnobrzeskie”.

2.    Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na trzy części:

1.    dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony bojkami (pływami) czerwonymi,

2.    dla osób umiejących pływać o głębokości do 4,00 m oznaczony bojkami (pływami) koloru żółtego,

3.    brodzika o głębokości do 0,4 m oznaczonego białymi bojkami i ograniczonego siatką

3.    Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne w godzinach od 10:00 do 18:00, gdy jest wywieszona biała flaga.

4.    Kolory flagi oznaczają:

1.    biała – kąpiel dozwolona

2.    czerwona – zakaz kąpieli

5.    Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego pod opieką osób pełnoletnich.

6.    Zabrania się wstępu i przebywania na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego osobom po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.

7.    Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać się w wodzie

8.    Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.

9.    Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy oraz zawiadomienie służby ratowniczej

10.                  Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kapiących się pełnią ratownicy będący członkami WOPR.

11.                  Ratownicy noszą koszulki z emblematami WOPR i RATOWNIK.

12.                  Osoby korzystające z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.

13.                  Grupy zorganizowane przed wejściem do wody muszą zgłosić się do ratownika oraz mieć nadzór opiekuna.

14.                  Osobom znajdującym się na terenie Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli nie wolno:

1.    przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli,

2.    niszczyć urządzeń i sprzętu,

3.    zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać i wrzucać inne osoby korzystające z wypoczynku,

4.    zanieczyszczać tafli wody oraz plaży,

5.    wprowadzać zwierząt na teren Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli,

6.    wykonywać skoków do wody ze sprzętu pływającego

15.                  Zabrania się pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych celów (np. materace, itp..) oraz wpływania na teren Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli sprzętem pływającym

16.                  Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub zakaźne.

17.                  Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

18.                  Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. A.Freyera w Tarnobrzegu